DOMNoInterfaceObjectAttribute

DOMNoInterfaceObjectAttribute class

Om det utökade attributet [NoInterfaceObject] visas på ett gränssnitt, indikerar det att ett gränssnittsobjekt inte kommer att existera för gränssnittet i ECMAScript-bindningen.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMNoInterfaceObjectAttribute : Attribute

Konstruktörer

namnBeskrivning
DOMNoInterfaceObjectAttribute()Default_Constructor

Se även