DOMObjectAttribute

DOMObjectAttribute class

Anger att objektet är markerat med detta attribut definieras av W3C.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMObjectAttribute : Attribute

Konstruktörer

namnBeskrivning
DOMObjectAttribute()Default_Constructor

Se även