Aspose.Svg.Dom.Events

Den Aspose.Svg.Dom.Events namnutrymme tillhandahåller objekt för alla händelserelaterade DOM-uppdateringar. Det inkluderar prenumeration på specifik kontextuell informationsobservation associerad med händelsen såväl som anpassad händelsekonstruktion.

Klasser

Klass Beskrivning
CustomEvent Händelser som använder CustomEvent-gränssnittet kan användas för att överföra anpassade data.
DocumentLoadErrorEvent DenDocumentLoadErrorEvent inträffar när den begärda resursen inte är tillgänglig.
DOMEventHandler Representerar callback för händelsehantering.
ErrorEvent DenErrorEvent ger kontextuell information om ett fel som uppstod under körning.
Event DenEvent används för att tillhandahålla kontextuell information om en händelse till hanteraren som bearbetar händelsen.
FocusEvent FocusEvent-gränssnittet tillhandahåller specifik kontextuell information associerad med Focus-händelser.
InputEvent Indatahändelser skickas som aviseringar när DOM uppdateras.
KeyboardEvent KeyboardEvent-gränssnittet tillhandahåller specifik kontextuell information associerad med tangentbordsenheter. Varje tangentbordshändelse refererar till en nyckel som använder ett värde. Tangentbordshändelser är vanligtvis riktade mot det element som har fokus.
MouseEvent MouseEvent-gränssnittet tillhandahåller specifik kontextuell information associerad med Mouse-händelser.
UIEvent UIEvent-gränssnittet tillhandahåller specifik kontextuell information associerad med användargränssnittshändelser.
WheelEvent WheelEvent-gränssnittet tillhandahåller specifik kontextuell information associerad med hjulhändelser. För att skapa en instans av WheelEvent-gränssnittet använder du WheelEvent-konstruktorn och skickar en valfri WheelEventInit-ordbok.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDocumentEvent DenIDocumentEvent gränssnitt tillhandahåller en mekanism genom vilken användaren kan skapa enEvent av en typ som stöds av implementeringen.
IEventListener DenIEventListenergränssnittet är den primära metoden för att hantera händelser. Användare implementerarIEventListener gränssnitt och registrera sin lyssnare på enEventTarget användaAddEventListener method. Användarna bör också ta bort sinaIEventListener från dessEventTarget efter att de har slutfört använda lyssnaren.
IEventTarget DenEventTarget gränssnitt implementeras av alla noder i en implementering som stöder DOM-händelsemodellen. Därför kan detta gränssnitt erhållas genom att använda bindningsspecifika castingmetoder på en instans av nodgränssnittet. Gränssnittet tillåter registrering och borttagning av händelseavlyssnare på enEventTarget och sändning av händelser till detIEventTarget .