Bubbles

Event.Bubbles property

Används för att indikera om en händelse är en bubblande händelse eller inte. Om händelsen kan bubbla är värdet sant, annars är värdet false.

public bool Bubbles { get; }

Se även