Cancelable

Event.Cancelable property

Används för att indikera om en händelse kan förhindras eller inte. Om standardåtgärden kan förhindras är värdet sant, annars är värdet false.

public bool Cancelable { get; }

Se även