CapturingPhase

Event.CapturingPhase field

Händelsen utvärderas för närvarande vid måletIEventTarget .

public const ushort CapturingPhase;

Se även