CurrentTarget

Event.CurrentTarget property

Används för att indikeraIEventTarget varsIEventListener s bearbetas för närvarande. Detta är särskilt användbart under fångst och bubbling.

public EventTarget CurrentTarget { get; }

Se även