EventPhase

Event.EventPhase property

Används för att indikera vilken fas av händelseflödet som för närvarande utvärderas.

public ushort EventPhase { get; }

Se även