IsTrusted

Event.IsTrusted property

isTrusted-attributet måste returnera värdet som det initierades till. När en händelse skapas måste attributet initieras till false.

public bool IsTrusted { get; }

Fastighetsvärde

Sannom denna instans är betrodd; annat,falsk .

Se även