NonePhase

Event.NonePhase field

Händelser som för närvarande inte skickas är i denna fas.

public const ushort NonePhase;

Se även