IEventListener

IEventListener interface

DenIEventListenergränssnittet är den primära metoden för att hantera händelser. Användare implementerarIEventListener gränssnitt och registrera sin lyssnare på enEventTarget användaAddEventListener method. Användarna bör också ta bort sinaIEventListener från dessEventTarget efter att de har slutfört använda lyssnaren.

public interface IEventListener

Metoder

namn Beskrivning
HandleEvent(Event) Denna metod anropas närhelst en händelse inträffar av den typ för vilkenIEventListener gränssnittet registrerades.

Anmärkningar

När en Nod kopieras med metoden cloneNode kopplas inte händelseavlyssnare som är kopplade till källnoden till den kopierade noden. Om användaren vill att samma händelseavlyssnare ska läggas till i den nyskapade kopian måste användaren lägga till dem manuellt.

Se även