Aspose.Svg.Dom.Mutations

Den Aspose.Svg.Dom.Mutations ger möjlighet att observera DOM-mutationer och få specifik återuppringningsinformation.

Klasser

KlassBeskrivning
MutationCallbackRepresenterar metoden som kommer att hantera en mutationshändelser.
MutationObserverAMutationObserver objekt kan användas för att observera mutationer i trädet avNode .
MutationObserverInitDen här klassen representerar en alternativsamling som används för att konfigureraMutationObserver .
MutationRecordEn MutationRecord representerar en individuell DOM-mutation. Det är föremålet som skickas tillMutationObserver sMutationCallback .