Aspose.Svg.Dom.Mutations

Den Aspose.Svg.Dom.Mutations ger möjlighet att observera DOM-mutationer och få specifik återuppringningsinformation.

Klasser

Klass Beskrivning
MutationCallback Representerar metoden som kommer att hantera en mutationshändelser.
MutationObserver AMutationObserver objekt kan användas för att observera mutationer i trädet avNode .
MutationObserverInit Den här klassen representerar en alternativsamling som används för att konfigureraMutationObserver .
MutationRecord En MutationRecord representerar en individuell DOM-mutation. Det är föremålet som skickas tillMutationObserver sMutationCallback .