AcceptNode

NodeFilter.AcceptNode method

Testa om en angiven nod är synlig i den logiska vyn av a TreeWalker eller NodeIterator. Denna funktion kommer att anropas av implementeringen av TreeWalker och NodeIterator; den anropas normalt inte direkt from användarkod. (Även om du kan göra det om du vill använda same -filtret för att styra din egen applikationslogik.)

public abstract short AcceptNode(Node n)
Parameter Typ Beskrivning
n Node nod för att kontrollera om den passerar filtret eller inte.

Returvärde

en konstant för att avgöra om noden accepteras, avvisas eller hoppas över, enligt definitionen ovan.

Se även