FILTER_ACCEPT

NodeFilter.FILTER_ACCEPT field

Acceptera noden. Navigationsmetoder definierade för NodeIterator eller TreeWalker kommer att returnera denna nod.

public const short FILTER_ACCEPT;

Se även