FILTER_REJECT

NodeFilter.FILTER_REJECT field

Avvisa noden. Navigeringsmetoder definierade för NodeIterator eller TreeWalker kommer inte att returnera denna nod. För TreeWalker kommer även underordnade till denna nod att avvisas. NodeIterators behandlar detta som en synonym för FILTER_SKIP.

public const short FILTER_REJECT;

Se även