GetPlatformType

NodeFilter.GetPlatformType method

Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

public override Type GetPlatformType()

Returvärde

ECMAScript-objektetType .

Se även