Aspose.Svg.Dom.Views

Aspose.Svg.Dom.Views namnutrymme beskriver AbstractView och DocumentView-gränssnitt enligt Document Object Model Views specifikation.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IAbstractViewEtt basgränssnitt som alla vyer ska härledas från.
IDocumentViewDocumentView-gränssnittet implementeras av Document-objekt i DOM-implementationer som stöder DOM Views. Den tillhandahåller ett attribut för att hämta standardvyn för ett dokument.