IAbstractView

IAbstractView interface

Ett basgränssnitt som alla vyer ska härledas från.

public interface IAbstractView

Egenskaper

namnBeskrivning
Document { get; }Källan DocumentView som detta är en AbstractView av.

Se även