IAbstractView

IAbstractView interface

Ett basgränssnitt som alla vyer ska härledas från.

public interface IAbstractView

Egenskaper

namn Beskrivning
Document { get; } Källan DocumentView som detta är en AbstractView av.

Se även