IDocumentView

IDocumentView interface

DocumentView-gränssnittet implementeras av Document-objekt i DOM-implementationer som stöder DOM Views. Den tillhandahåller ett attribut för att hämta standardvyn för ett dokument.

public interface IDocumentView : IAbstractView

Egenskaper

namn Beskrivning
DefaultView { get; } Standard AbstractView för detta dokument, eller null om ingen tillgänglig.

Se även