IXPathNamespace

IXPathNamespace interface

XPathNamespace-gränssnittet returneras av XPathResult-gränssnitt för att representera den XPath-namnområdesnodtyp som DOM saknar.

public interface IXPathNamespace

Egenskaper

namnBeskrivning
OwnerElement { get; }DenElementdär namnområdet var i omfattning när det begärdes. Detta ändras inte på en returnerad namnområdesnod även om dokumentet ändras så att namnområdet går utanför räckvidden på det elementet och denna nod inte längre hittas där av XPath.

Se även