OwnerElement

IXPathNamespace.OwnerElement property

DenElementdär namnområdet var i omfattning när det begärdes. Detta ändras inte på en returnerad namnområdesnod även om dokumentet ändras så att namnområdet går utanför räckvidden på det elementet och denna nod inte längre hittas där av XPath.

public Element OwnerElement { get; }

Se även