BooleanValue

IXPathResult.BooleanValue property

Värdet för detta booleska resultat.

public bool BooleanValue { get; }

Undantag

undantagskick
DOMExceptionTYPE_ERR: höjt omresultatTyp är inte Boolean typ.

Se även