NumberValue

IXPathResult.NumberValue property

Värdet för detta talresultat.

public double NumberValue { get; }

Undantag

undantagskick
DOMExceptionTYPE_ERR: höjt omresultatTyp är inte siffra typ.

Se även