DOMObject

DOMObject class

DOMObject-typen används för att representera ett basobjekt för hela dokumentobjektmodellen. För Java och ECMAScript är DOMObject bundet till objekttypen.

public class DOMObject : INotifyPropertyChanged

Konstruktörer

namnBeskrivning
DOMObject()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
virtual GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även