DOMObject

DOMObject class

DOMObject-typen används för att representera ett basobjekt för hela dokumentobjektmodellen. För Java och ECMAScript är DOMObject bundet till objekttypen.

public class DOMObject : INotifyPropertyChanged

Konstruktörer

namn Beskrivning
DOMObject() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
virtual GetPlatformType() Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även