GetElementsByTagNameNS

Element.GetElementsByTagNameNS method

Returnerar en nodlista med alla underordnade element med ett givet lokalt namn och namnområdes-URI i dokumentordning.

public HTMLCollection GetElementsByTagNameNS(string namespaceURI, string localName)
Parameter Typ Beskrivning
namespaceURI String Namnutrymmets URI.
localName String Lokalens namn.

Returvärde

Returnerar elements

Se även