SetIdAttribute

Element.SetIdAttribute method

Om parametern isId är sant, deklarerar den här metoden att det angivna attributet är ett användarbestämt ID-attribut.

public void SetIdAttribute(string name, bool isId)
Parameter Typ Beskrivning
name String Attributnamnet.
isId Boolean om inställt påSann [är id].

Se även