IElementInit

IElementInit interface

Detta gränssnitt tillhandahållerElement initialiseringsinformation.

public interface IElementInit

Egenskaper

namnBeskrivning
Document { get; }Den här egenskapen representerar ägardokumentet.

Se även