Document

IElementInit.Document property

Den här egenskapen representerar ägardokumentet.

public Document Document { get; }

Fastighetsvärde

Ägardokumentet.

Se även