NextElementSibling

INonDocumentTypeChildNode.NextElementSibling property

Returnerar det första följande syskon som är ett element, och null annars.

public Element NextElementSibling { get; }

Fastighetsvärde

Nästa element syskon.

Se även