ShadowRootMode

ShadowRootMode enumeration

Lägen där ShadowRoot kan fungera.

public enum ShadowRootMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Open0“öppet” läge.
Closed1“stängt” läge.

Se även