TypeInfo

TypeInfo class

TypeInfo representerar en typ som refereras från Element- eller Attr-noder, specificerad i scheman som är associerade med dokumentet.

public class TypeInfo : DOMObject

Egenskaper

namnBeskrivning
TypeName { get; }Namnet på en typ som deklarerats för det associerade elementet eller attributet, eller null om det inte är känt.
TypeNamespace { get; }Hämtar typen namnutrymme. Namnutrymmet av typen som deklareras för det associerade elementet eller attributet eller null om elementet inte har deklaration eller om ingen namnområdesinformation är tillgänglig.

Metoder

namnBeskrivning
virtual GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .
IsDerivedFrom(string, string, ulong)Denna metod returnerar om det finns en härledning mellan referenstypsdefinitionen, dvs den TypeInfo som metoden anropas på, och den andra typdefinitionen, dvs den som skickas som parametrar.

Fält

namnBeskrivning
const DERIVATION_EXTENSIONOm dokumentets schema är ett XML-schema [XML-schema del 1], representerar denna konstant härledningen genom förlängning.
const DERIVATION_LISTOm dokumentets schema är ett XML-schema [XML-schema del 1], representerar denna konstant listan.
const DERIVATION_RESTRICTIONOm dokumentets schema är ett XML-schema [XML-schema del 1], representerar denna konstant härledning genom begränsning om komplexa typer är involverade, eller en begränsning om enkla typer är inblandade.
const DERIVATION_UNIONOm dokumentets schema är ett XML Schema [XML Schema Part 1], representerar denna konstant föreningen om enkla typer är inblandade.

Se även