Aspose.Svg.Events

Namnutrymmet består av klasser för händelsebaserad interaktivitet som tidshändelser och zoomning.

Klasser

Klass Beskrivning
SVGZoomEvent Zoomhändelsen inträffar när användaren initierar en åtgärd som gör att den aktuella vyn av SVG-dokumentfragmentet skalas om. Händelsehanterare känns bara igen på “svg”-element.
TimeEvent TimeEvent-gränssnittet tillhandahåller specifik kontextuell information associerad med Time-händelser. De olika typerna av händelser som kan inträffa är: beginEvent, endEvent och repeatEvent.