Aspose.Svg.Events

Namnutrymmet består av klasser för händelsebaserad interaktivitet som tidshändelser och zoomning.

Klasser

KlassBeskrivning
SVGZoomEventZoomhändelsen inträffar när användaren initierar en åtgärd som gör att den aktuella vyn av SVG-dokumentfragmentet skalas om. Händelsehanterare känns bara igen på “svg”-element.
TimeEventTimeEvent-gränssnittet tillhandahåller specifik kontextuell information associerad med Time-händelser. De olika typerna av händelser som kan inträffa är: beginEvent, endEvent och repeatEvent.