NewScale

SVGZoomEvent.NewScale property

Skalfaktorn som kommer att vara på plats efter att zoomoperationen har bearbetats.

public float NewScale { get; }

Se även