ZoomRectScreen

SVGZoomEvent.ZoomRectScreen property

Den angivna zoomrektangeln i skärmenheter. SVGRect-objektet är skrivskyddat.

public SVGRect ZoomRectScreen { get; }

Se även