InitTimeEvent

TimeEvent.InitTimeEvent method

Metoden initTimeEvent används för att initiera värdet på en TimeEvent som skapats via DocumentEvent-gränssnittet. Denna metod kan endast anropas innan TimeEvent har skickats via dispatchEvent-metoden, även om den kan anropas flera gånger under den fasen om det behövs. Om den anropas flera gånger har den slutliga anropet företräde.

public void InitTimeEvent(string typeArg, IAbstractView viewArg, long detailArg)
ParameterTypBeskrivning
typeArgStringAnger händelsetypen.
viewArgIAbstractViewAnger händelsens AbstractView.
detailArgInt64Specificerar händelsens detalj.

Se även