Aspose.Svg.Filters

Den Aspose.Svg.Dom.Svg.Filters namnutrymmet innehåller klasser och -gränssnitt relaterade till filtereffekter i SVG-specifikationen.

Klasser

Klass Beskrivning
SVGFEBlendElement SVGFEBlendElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feBlend’.
SVGFEColorMatrixElement SVGFEColorMatrixElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feColorMatrix’.
SVGFEComponentTransferElement SVGFEComponentTransferElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feComponentTransfer’.
SVGFECompositeElement SVGFECompositeElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feComposite’.
SVGFEConvolveMatrixElement SVGFEConvolveMatrixElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feConvolveMatrix’.
SVGFEDiffuseLightingElement SVGFEDiffuseLightingElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feDiffuseLighting’.
SVGFEDisplacementMapElement SVGFEDisplacementMapElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feDisplacementMap’.
SVGFEDistantLightElement SVGFEDistantLightElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feDistantLight’.
SVGFEDropShadowElement SVGFEDropShadowElement-gränssnittet motsvarar ‘feDropShadow’-elementet.
SVGFEFloodElement SVGFEFloodElement-gränssnittet motsvarar ‘feFlood’-elementet.
SVGFEFuncAElement SVGFEFuncAElement-gränssnittet motsvarar ‘feFuncA’-elementet.
SVGFEFuncBElement SVGFEFuncBElement-gränssnittet motsvarar ‘feFuncB’-elementet.
SVGFEFuncGElement SVGFEFuncRElement-gränssnittet motsvarar ‘feFuncG’-elementet.
SVGFEFuncRElement SVGFEFuncRElement-gränssnittet motsvarar ‘feFuncR’-elementet.
SVGFEGaussianBlurElement SVGFEGaussianBlurElement-gränssnittet motsvarar elementet �feGaussianBlur�.
SVGFEImageElement SVGFEImageElement-gränssnittet motsvarar ‘feImage’-elementet.
SVGFEMergeElement SVGFEMergeElement-gränssnittet motsvarar ‘feMerge’-elementet.
SVGFEMergeNodeElement SVGFEMergeNodeElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feMergeNode’.
SVGFEMorphologyElement SVGFEMorphologyElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feMorphology’.
SVGFEOffsetElement SVGFEOffsetElement-gränssnittet motsvarar ‘feOffset’-elementet.
SVGFEPointLightElement SVGFEPointLightElement-gränssnittet motsvarar ‘fePointLight’-elementet.
SVGFESpecularLightingElement SVGFESpecularLightingElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feSpecularLighting’.
SVGFESpotLightElement SVGFESpotLightElement-gränssnittet motsvarar ‘feSpotLight’-elementet.
SVGFETileElement SVGFETileElement-gränssnittet motsvarar ‘feTile’-elementet.
SVGFETurbulenceElement SVGFETurbulenceElement-gränssnittet motsvarar elementet ‘feTurbulence’.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ISVGFilterPrimitiveStandardAttributes Det här gränssnittet definierar uppsättningen DOM-attribut som är gemensamma över de primitiva filtergränssnitten.