Aspose.Svg.ImageVectorization

Klasser

KlassBeskrivning
ImageTraceSimplifierKlassen ImageTraceSimplifier är ansvarig för att minska antalet punkter i en kurva som approximeras av en serie av spårpunkterna.
ImageTraceSmootherKlassen ImageTraceSimplifier är ansvarig för att jämna ut antalet punkter i en kurva som approximeras av en serie av spårningspunkterna. Denna klass implementerar närmaste granne.
ImageVectorizerDenna ImageVectorizer-klass vektoriserar rasterbilder som PNG, JPG, GIF, BMP och etc… och returnerar SVGDocument. Under vektorisering menar vi processen att reducera bitmappar till geometriska former som består av banelement och lagras som SVG.
ImageVectorizerConfigurationKlassen ImageVectorizerConfiguration definierar en konfiguration av bildvektoriseringsmetoder och -alternativ. Konfigurationen används för att initiera en ImageVectorizer och tillhandahåller konfigurationsalternativ för vektoriseringsbilder.
PathBuilderKlassen PathBuilder är ansvarig för att bygga vägsegmentSVGPathSeg från listan över spårpunkter.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IImageTraceSimplifierIImageTraceSimplifier-gränssnittet ansvarar för minskning av punkter i spåret.
IImageTraceSmootherIImageTraceSmoothers gränssnitt ansvarar för att utjämna spårningen.
IPathBuilderIPathBuilder-gränssnittet är ansvarigt för att bygga sökvägssegmentSVGPathSeg från listan över spårpunkter.