Aspose.Svg.ImageVectorization

Klasser

Klass Beskrivning
ImageTraceSimplifier Klassen ImageTraceSimplifier är ansvarig för att minska antalet punkter i en kurva som approximeras av en serie av spårpunkterna.
ImageTraceSmoother Klassen ImageTraceSimplifier är ansvarig för att jämna ut antalet punkter i en kurva som approximeras av en serie av spårningspunkterna. Denna klass implementerar närmaste granne.
ImageVectorizer Denna ImageVectorizer-klass vektoriserar rasterbilder som PNG, JPG, GIF, BMP och etc… och returnerar SVGDocument. Under vektorisering menar vi processen att reducera bitmappar till geometriska former som består av banelement och lagras som SVG.
ImageVectorizerConfiguration Klassen ImageVectorizerConfiguration definierar en konfiguration av bildvektoriseringsmetoder och -alternativ. Konfigurationen används för att initiera en ImageVectorizer och tillhandahåller konfigurationsalternativ för vektoriseringsbilder.
PathBuilder Klassen PathBuilder är ansvarig för att bygga vägsegmentSVGPathSeg från listan över spårpunkter.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IImageTraceSimplifier IImageTraceSimplifier-gränssnittet ansvarar för minskning av punkter i spåret.
IImageTraceSmoother IImageTraceSmoothers gränssnitt ansvarar för att utjämna spårningen.
IPathBuilder IPathBuilder-gränssnittet är ansvarigt för att bygga sökvägssegmentSVGPathSeg från listan över spårpunkter.