IPathBuilder

IPathBuilder interface

IPathBuilder-gränssnittet är ansvarigt för att bygga sökvägssegmentSVGPathSeg från listan över spårpunkter.

public interface IPathBuilder

Metoder

namnBeskrivning
Build(IEnumerable<PointF>, SVGPathElement)Bygger bansegment från listan över spårpunkter.

Se även