FileCreateStreamProvider

FileCreateStreamProvider class

RepresenterarFileStream implementering för att tillhandahålla strömmar till renderingsenheterna.

public class FileCreateStreamProvider : ICreateStreamProvider

Konstruktörer

namnBeskrivning
FileCreateStreamProvider()Initierar en ny instans avFileCreateStreamProvider class.
FileCreateStreamProvider(string)Initierar en ny instans avFileCreateStreamProvider class.
FileCreateStreamProvider(string, string)Initierar en ny instans avFileCreateStreamProvider class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Directory { get; set; }Hämtar eller ställer in katalogen.
Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
GetStream(string, string)Tillhandahåller en ström för rendering.
GetStream(string, string, int)Tillhandahåller en ström för rendering.
ReleaseStream(Stream)Frigör strömmen.

Se även