Directory

FileCreateStreamProvider.Directory property

Hämtar eller ställer in katalogen.

public string Directory { get; set; }

Fastighetsvärde

Katalogen.

Se även