FileCreateStreamProvider

FileCreateStreamProvider()

Initierar en ny instans avFileCreateStreamProvider class.

public FileCreateStreamProvider()

Se även


FileCreateStreamProvider(string)

Initierar en ny instans avFileCreateStreamProvider class.

public FileCreateStreamProvider(string name)
ParameterTypBeskrivning
nameStringFilnamnet.

Se även


FileCreateStreamProvider(string, string)

Initierar en ny instans avFileCreateStreamProvider class.

public FileCreateStreamProvider(string directory, string name)
ParameterTypBeskrivning
directoryStringKatalogen.
nameStringFilnamnet.

Se även