GetStream

GetStream(string, string)

Tillhandahåller en ström för rendering.

public Stream GetStream(string name, string extension)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på strömmen.
extensionStringFilnamnstillägget som ska användas om en filström skapas.

Returvärde

Ett Stream-objekt som används för att skriva data under renderingsoperationerna.

Se även


GetStream(string, string, int)

Tillhandahåller en ström för rendering.

public Stream GetStream(string name, string extension, int page)
ParameterTypBeskrivning
nameStringNamnet på strömmen.
extensionStringFilnamnstillägget som ska användas om en filström skapas.
pageInt32Dokumentets sidnummer.

Returvärde

Ett Stream-objekt som används för att skriva data under renderingsoperationerna.

Se även