IBlob

IBlob interface

Ett Blob-objekt hänvisar till en bytesekvens och har ett storleksattribut som är det totala antalet byte i bytesekvensen och ett typattribut, som är en ASCII-kodad sträng med gemener som representerar mediatypen för bytesekvensen .

public interface IBlob

Egenskaper

namnBeskrivning
Size { get; }Returnerar storleken på bytesekvensen i antal byte. När användaragenter hämtar måste överensstämmande användaragenter returnera det totala antalet byte som kan läsas av ett FileReader eller FileReaderSync-objekt, eller 0 om Bloben inte har några byte att läsa .
Type { get; }Den ASCII-kodade strängen med små bokstäver som representerar mediatypen för Blob. När användaragenter hämtar, måste användaragenter returnera typen av Blob som en ASCII-kodad sträng med gemener, så att när den konverteras till en byte sekvens är det en parserbar MIME-typ, eller den tomma strängen – 0 byte – om typen inte kan fastställas.

Metoder

namnBeskrivning
Slice(ulong, ulong, string)Returnerar ett nytt Blob-objekt med bytes som sträcker sig från den valfria startparametern upp till men inte inklusive den valfria slutparametern, och med ett typattribut som är värdet för den valfria parametern contentType.

Se även