ICreateStreamProvider

ICreateStreamProvider interface

Representerar ett gränssnitt som kan implementeras av klasser som tillhandahåller strömmar till renderingsenheterna.

public interface ICreateStreamProvider : IDisposable

Metoder

namnBeskrivning
GetStream(string, string)Tillhandahåller en ström för rendering.
GetStream(string, string, int)Tillhandahåller en ström för rendering.
ReleaseStream(Stream)Frigör strömmen.

Se även