IFileList

IFileList interface

Representerar gränssnittet för lista över filer.

public interface IFileList : IEnumerable<IFile>

Egenskaper

namnBeskrivning
Item { get; }Returnerar indexfilen i listan.
Length { get; }Returlängd för lista med filer.

Se även