Aspose.Svg.Net.Headers

Den Aspose.Svg.Net.Headers tillhandahåller få dataklasser för som beskriver rubrikinnehåll vid nätverk.

Klasser

KlassBeskrivning
ContentDispositionHeaderValueRepresenterar Content-Disposition header-värde.
ContentTypeHeaderValueRepresenterar ett Content-Type-huvudvärde.
NameValueHeaderValueRepresenterar ett namn/värdepar som beskriver ett rubrikvärde.