ContentDispositionHeaderValue

ContentDispositionHeaderValue class

Representerar Content-Disposition header-värde.

public class ContentDispositionHeaderValue

Konstruktörer

namnBeskrivning
ContentDispositionHeaderValue(string)Skapa en ny instans av denna dispositionstyp.

Egenskaper

namnBeskrivning
DispositionType { get; set; }Hämta eller ställ in dispositionstyp
FileName { get; set; }Namnet på den lagrade filen.
Name { get; set; }Namnet på en innehållskroppsdel.
Parameters { get; }Hämta samling av parametrar

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Bestämmer om den angivnaObject är lika med denna instans.
override ToString()Returnerar enString som representerar denna instans.

Se även