ContentTypeHeaderValue

ContentTypeHeaderValue class

Representerar ett Content-Type-huvudvärde.

public class ContentTypeHeaderValue : NameValueHeaderValue

Egenskaper

namnBeskrivning
CharSet { get; set; }Hämtar eller ställer in teckenuppsättningen för innehåll.
MediaType { get; set; }Hämtar eller ställer in mediatypen för innehåll.
Name { get; }Hämtar parameternamnet.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in parametervärdet.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar enString som representerar denna instans.

Se även