NameValueHeaderValue

NameValueHeaderValue class

Representerar ett namn/värdepar som beskriver ett rubrikvärde.

public class NameValueHeaderValue

Egenskaper

namnBeskrivning
Name { get; }Hämtar parameternamnet.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in parametervärdet.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar enString som representerar denna instans.

Se även