Aspose.Svg.Net.MessageFilters

Den Aspose.Svg.Net.MessageFilters namnutrymme tillhandahåller klasser som implementerar meddelandefilterabstraktion.

Klasser

Klass Beskrivning
ProtocolMessageFilter Representerar implementering av meddelandefilter av resursprotokollet.